top of page

Vrijwaring

Toegang tot de website
 • Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden en afbeeldingen als elke andere vorm, wordt verstrekt door 2reco4 en is alleen beschikbaar als informatieve titel.

 • Elke geïnteresseerde persoon kan kennis nemen van deze informatie, maar 2reco4 behoudt zich het recht voor om de regels en voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het gebruik van de website zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of om de toegang tot de gehele website of delen daarvan te blokkeren.

 • Toegang tot dergelijke privégedeelten van de website kan afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie door de bezoeker / gebruiker van de website. De bezoeker / gebruiker die deze informatie verstrekt, stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze informatie eigendom is van 2reco4 en dat door de loutere openbaarmaking van de informatie aan 2reco4, deze expliciet toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van 2reco4.

 • Toegang verlenen tot het privégedeelte van de website van 2reco4 via het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden kan door 2reco4 te allen tijde gewijzigd of geweigerd worden zonder dat dit tot enige schadevergoeding leidt.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
 • De volledige informatie zoals gevonden op de website van 2reco4, in de vorm van teksten, documenten, afbeeldingen, databases of anderszins, zal worden gepubliceerd door 2reco4 en derhalve beschikbaar worden gesteld zonder enige beperking of garantie vanuit 2reco4 met betrekking tot beschikbaarheid, geschiktheid of aanpasbaarheid voor commerciële doeleinden dan wel privédoeleinden.

 • 2reco4 aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de teksten, documenten, afbeeldingen of andere informatie op deze website c.q. in termen van prestaties.

Huidige links
 • Om de website van 2reco4 te bezoeken zijn voor het gebruiksgemak links naar websites van derden gemaakt.

 • Het staat de bezoeker vrij om deze links al dan niet te gebruiken.

 • Schade die voortvloeit uit het gebruik van de voorgestelde links is daarom uitgesloten van enige aansprakelijkheid van 2reco4 en het biedt geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden of de informatie die op deze sites wordt verstrekt.

 • De websitegebruiker die vindt dat een link op de website onjuist is of niet zou werken, kan zich op elk moment melden bij 2reco4 om dat aan te kaarten.

 • 2reco4 behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links te maken of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten
 • Het logo en de bedrijfsnaam van 2reco4 behoren tot het eigen auteursrecht en mogen onder geen enkele voorwaarde worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van reco4.

 • De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van 2reco4 is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.

 • 2reco4 draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 • Partijen die geloven dat hun intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door ongeoorloofd gebruik van hun merk op de website van 2reco4, worden vriendelijk verzocht om dit snel aan 2reco4 te melden. Die zal dan de nodige het inbreukmakende materiaal op zijn minst tijdelijk van de website doen verwijderen.

Privacybeleid
 • 2reco4 kan, om de bezoeker van de website in staat te stellen van de mogelijkheden van de website gebruik te maken, aan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke informatie te delen, zoals naam, e-mailadres of telefoon- en faxnummer waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.

 • 2reco4 heeft deze informatie nodig om zijn diensten te verlenen, om factuurinformatie te verkrijgen of om te reageren op informatie of, indien nodig, om de gebruiker op de hoogte te stellen van uitzonderlijke voorwaarden.

 • 2reco4 respecteert de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft ruim voldoende beveiliging opgebouwd om deze informatie te beschermen.

 • Meer informatie over dit webbeleid is zonodig te verkrijgen op het volgende e-mailadres: info at 2reco4.com

bottom of page